Udstykning på Fenris Alle

Vendia-Huset udbyder 42 eksklusive grunde – velbeliggende og i smuk natur ved Danagården i Godthåb, 9230 Svenstrup.
null

Bebyggelsen

Udstykningen, Fenris Alle ligger i let kuperet terræn med det åbne landskab mod nord. Mod vest ligger det velbevarede kulturlandskab omkring det historiske Hammerværk og de tidligere Zinks fabrikker med Guldbækken, der bugter sig gennem landskabet og Godthåb. Den forsynede datidens maskiner med vandkraft men er i dag med sit løb og opstemmede mølledamme et åndehul for både dyr og mennesker. Her er i øvrigt også planlagt et nyt kvarter med tæt, lav bebyggelse, der skal have sit arkitektoniske udspring i stedets oprindelige firelængede gårde og Hammerværkets bygninger, specielt de tidligere tørrelader af træ.

Aalborg Kommune har derfor taget særlige kultur- og naturhensyn ved byudviklingen af de nærmest liggende arealer, men det skaber også særlige muligheder for en virkelig attraktiv og åben boligbebyggelse på Fenris alle, hvor I får størst mulig frihed til at sætte jeres personlige præg på de nye boliger.

Ved udstykningen af de 42 grunde, der hver er på minimum 900 m2, friholdes et fællesareal på ca 14.000 m2, hvor der er tænkt i rekreative og sociale aktiviteter. Samtidig åbner det op for udsigten og forbindelserne til landskabet omkring Guldbækken. Områdets naturkvaliteter understreges af et net af naturlige grøfter og såkaldte regnbede, der tager optimalt hensyn til miljøet ved nedsivning af regnvand og sikrer mod fremtidens mere ekstreme vejrforhold. Fenris alle bliver i det hele taget præget af bæredygtighed og »grøn tænkning« – bl.a. levende hegn og naturlig beplantning, et minimum af veje, et sammenhængende stisystem, der tilgodeser især de gående og cyklende og brugen af lavenergi, der udløser dispensation fra pligten til at bruge fjernvarme.

Området

Godthåb ligger tæt på både natur og storby i hjertet af Himmerland. Med runde, blide bakker og små plantager langs de mange smukke vandløb – med vidtstrakte himmerlandske heder og moser og de store skove omkring Rold – med fjordlandet mod nordøst og den blide, børnevenlige østkyst – og med Aalborg lige om hjørnet. Alt sammen giver det hele familien alle de rekreative og kulturelle muligheder, man næsten kan tænke sig både til lands, til vands og i luften.

Besøg Danmarks næststørste vingaard ovre i Guldbæk, tag på café eller råvaremarked i Aalborg, surf eller fisk ved Klitgaard, gå en runde på én af mange nærliggende golfbaner, tag mountainbike eller madkurv med til Rebild, nyd sommeren på stranden i Øster Hurup eller på én af landets mest kendte musikfestivals i Nibe eller…

Der kører bybusser i timedrift umiddelbart udenfor døren. Og der er under 5 minutters kørsel til motorvej E45, der bringer jer til Aalborg Centrum på under et kvarter eller til Aarhus, der ligger godt 1 times kørsel væk. Og Godthåb er – trods sit trygge landsbymiljø – via Svenstrup næsten sammenvokset med Aalborg SV, der har flere storcentre med alle tænkelige indkøbsmuligheder indenfor både dagligvarer og specialbutikker – f.eks. Bilka, Bauhaus og Ikea. Helt tæt på er der i Godthåb en enkelt dagligvarebutik og i Svenstrup et hyggeligt handelsmiljø, der dækker de daglige fornødenheder.

Børnene

Giv dit barn en hverdag i et trygt og mindre nærmiljø med lukkede stisystemer og stille veje, der giver en sikker transport til og fra dagpleje, børnehaver og skoler indenfor kort afstand af Fenris Alle.

Der er desuden det helt store udbud af ungdoms- og kulturskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og specialtilbud i Aalborg Kommune.

Højvangsskolen, (0-9 klasse)
www.hoejvangskolen.dk

Svenstrup Skole, (0-9 klasse)
www.svenstrupskole.dk

Fritidscentret Højvang
Hellekisten 241
9230 Svenstrup

Børnehaven Henry (3-5 år)
Tostrupvej 13C, Godthåb
9230 Svenstrup

Børnehaven Ridemandsmøllevej (3-5 år)
Ridemandsmøllevej 54, Godthåb
9230 Svenstrup J

Ungdomsklubben Godthåb Juniorklub (10-14 år / 4-6 klasse)
Ridemandsmøllevej 3, Godthåb
9230 Svenstrup J

Der findes desuden en friskole incl. fritidsordning i Godthåb,
www.lyngbjerggaardskolen.dk

og en friskole i Guldbæk med vuggestue, børnehave og SFO,
www.guldbaek-friskole.dk

Besøg Aalborg Kommunes hjemmeside for mere information om pasningstilbud og skoler i området. Læs også om muligheden for privat pasning, reservebedsteforældre, sunde madordninger og meget mere omkring dit barns trivsel og opvækst i kommunen. 

KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFORMATION OM PROJEKTET