Længehuset - en moderne klassiker

Længehuset er nok danmarks mest byggede parcelhus. Og den klassisk form med de enkle linier giver jer et utal af arkitektoniske muligheder.

Det er naturligvis jeres valg om huset skal have helmurede eller afvalmede gavle – hvilke facade- og tagsten, det skal bygges af – og om der evt. skal være delvis træbeklædning. Og så afhænger husets længde samt valg, størrelse og placering af døre og vinduer naturligvis af jeres individuelle krav til indretningen.